Exhibition

展覽資訊

搜尋結果: '其他國家'

2024越南茶展

主辦單位:

展出地點:越南胡志明...

2024-8-8~2024-8-10 Read More

2024日本東京國際茶葉展覽會

主辦單位:

展出地點:日本東京有...

2024-7-16~2024-7-18 Read More

2024新加坡咖啡茶展覽會Ca...

主辦單位:

展出地點:新加坡濱海...

2024-6-26~2024-6-28 Read More

2024馬來西亞大紅花茶展(上...

主辦單位:

展出地點:馬來西亞八...

2024-6-14~2024-6-18 Read More

2024馬來西亞檳城茶展/檳城...

主辦單位:

展出地點:馬來西亞檳...

2024-5-3~2024-5-5 Read More

2023馬來西亞大紅花茶展(下...

主辦單位:

展出地點:賓達國際會...

2023-12-23~2023-12-25 Read More
TOP